08 kw. 2022

Apel NEFRON SNIGMP: Konieczna pilna aktualizacja stawki refundacyjnej NFZ za zabieg dializy

0 Komentarzy

Stawka refundacyjna NFZ na zabieg dializy wymaga pilnej aktualizacji – alarmuje Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska (Krajowa Izba Gospodarcza). ​ Aktualnie obowiązująca wycena – ok. 400 zł za zabieg, nie pokrywa realnych kosztów dializy, jest jedną z najniższych w Europie i została ustalona w 2016 roku (na podstawie modelu przygotowanego przez AOTM z danymi z 2011 roku). Realny koszt hemodializy to dziś ok. 595 zł za zabieg. Brak ​natychmiastowej aktualizacji stawki​, doprowadzi do zamykania ośrodków dializ z przyczyn ekonomicznych i jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia dializowanych. Aktualna wycena​ świadczeń, która pozwoli świadczyć usługi na – podobnym jak do tej pory – najwyższym poziomie została wykonana przez Nefron SNIGMP, na podstawie ​gruntownej analizy rzeczywistych kosztów funkcjonowania stacji dializ.

Obowiązująca stawka w najmniejszym stopniu nie uwzględnia daleko idących zmian, związanych nie tylko z kluczowymi wydarzeniami z ostatnich lat i miesięcy (pandemia, agresja Rosji na Ukrainę), ale pomija wszystkie procesy, które zaszły od 2011 roku. Obecna wysokość stawki jest oderwana od rzeczywistych potrzeb i wymaga pilnej zmiany.

Dializa to procedura ratująca życie, a gwarancją jej skuteczności jest ciągłość opieki nad leczonymi pacjentami. Każda, dłuższa niż zalecana z przyczyn medycznych, przerwa w dializoterapii jest groźna dla życia chorego. Brak aktualizacji stawki refundacyjnej za dializę prowadzi do destabilizacji sytuacji ekonomicznej ośrodków dializ​, a to z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i mówić o tym głośno​ – mówi dr Tomasz Prystacki, przewodniczący Nefron SNIGMP. Nie jest tajemnicą, że kilka stacji dializ już zaprzestało działalności leczniczej, a kolejne stoją przed widmem zamknięcia, co ziści się niestety w najbliższej przyszłości. Problem dotyczy zarówno stacji publicznych jak i niepublicznych. Sytuacja ta wymaga pilnych i stanowczych reakcji.

Nefron przeprowadził analizę rzeczywistych kosztów dializ w ośrodkach skupionych w Izbie. Jasno wynika z niej, że największy wzrost dotyczy kosztów osobowych (zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek, wzrost płacy minimalnej), cen energii i gazu, transportu chorych oraz wywozu i utylizacji odpadów medycznych. Wyniki porównania tych kosztów z przyjętymi do ustalenia kwoty refundacji dializ przez AOTM w 2011 roku, pokazują ogromną skalę problemu. ​

Koszty osobowe – pensje lekarzy (lekarz musi być stale obecny w godzinach pracy stacji), pielęgniarek dializacyjnych i personelu pomocniczego, wzrosły ponad dwukrotnie (wzrost o 136%). Transport chorych podrożał o 46 % (dane z końcówki 2021 roku, przed drastyczną podwyżką cen paliw), natomiast wywóz i utylizacja odpadów medycznych podrożały o 236%.

Wpływ zeszłorocznej (2021) podwyżki cen prądu i gazu na koszty funkcjonowania stacji dializ nie został jeszcze obliczony. Stacje zgłaszają, że koszty mediów wzrosły radykalnie, kilkukrotnie.

W stacjach dializ w Polsce już teraz właściwie nie ma wolnych miejsc. Zamykanie ośrodków ze względów ekonomicznych może być bezpośrednim zagrożeniem życia dla wielu pacjentów, a na pewno zdecydowanie pogorszy warunki leczenia. Naszym zadaniem, podczas ratującego życie leczenia nerkozastępczego, jest zapewnienie pacjentowi szansy na długość i jakość życia podobną jak w prawidłowej czynności nerek lub doprowadzanie go do jak najlepszej kondycji​, a także – być może – do przeszczepu nerki. Nie jest to łatwe, dializowani to w większości osoby starsze, z chorobami współistniejącymi, zabiegi i transport zabierają im większość dnia, a zwykle dzieje się to trzy razy w tygodniu. Ci którzy się kwalifikują, powinni mieć zabieg przeszczepienia nerki. Najlepiej, aby byli wtedy w jak najlepszej kondycji, dlatego jakość leczenia odgrywa kluczową rolę – tłumaczy Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita.

Także z tego powodu, dializy powinny odbywać się w placówkach znajdujących się możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, a każda istniejąca stacja dializ jest ogromnie potrzebna.​ Dalsze pogłębianie się kryzysu wokół niedofinansowania stacji dializ, wynikającego z zaniżonego poziomu stawki, może doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci spadku dostępności i jakości usług, na które jako Nefron SNIGMP, zwracamy uwagę wszystkich odpowiedzialnych za to osób.

[do góry]
O autorzeWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nefron/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *