Nefron – władze i członkowie

Nefron
Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska
prezes
dr Tomasz Prystacki
email: tprystacki@nefron.com.pl