Nefrologia w Polsce

Nefrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się zapobieganiem i terapią chorób nerek. Nefrolog diagnozuje i leczy m.in. zakażenia układu moczowego, zapalenie nerek (ostre i przewlekłe), schorzenia metaboliczne, niewydolność nerek (ostrą i przewlekłą), a także  – we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin medycyny – przypadłości towarzyszące chorobom nerek (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba wieńcowa).

Koordynacją działań w obszarze badań medycznych oraz realizacją programów, mających na celu profilaktykę i leczenie chorób nerek zajmuje się Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii.
Funkcję tę sprawuje prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

  • Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii:

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
Tel. 22 56 90 206
Fax: 22 56 90 206
e-mail: nefro@bielanski.med.pl, nefro@bielanski.med.pl

  • Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej:

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 71 736 44 00, fax 71 736 44 09
e-mail: danuta.zwolinska@umed.wroc.pl

  • Wykaz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie nefrologii dostępny tutaj