Dializoterapia w Polsce

Rynek dializoterapii w Polsce tworzą operatorzy publicznych i niepublicznych stacji dializ. Dializa jest zabiegiem całkowicie refundowanym przez NFZ. Obecnie pacjenci są dializowani w ponad 270 stacjach dializ. Z roku na rok wzrasta liczba pacjentów, u których zdiagnozowano przewlekłą niewydolność nerek. W 2009 roku leczeniem nerkozastępczym objętych było ponad 18 tysięcy chorych.

W 2009 roku powołano zespół ds analiz standardów i kosztów hemodializoterapii, w skład którego weszli przedstawiciele NFZ i Nefron SNIGMP. Było to wydarzenie precedensowe w historii współpracy pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcą. Celem prac zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie opisu procedury, jak również ustalenie stawki refundacyjnej pokrywającej rzeczywiste koszty zabiegu.