Nefron

Izba Gospodarcza Medycyna Polska jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą w 1995 roku z inicjatywy organizatorów prywatnego sektora usług medycznych. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Działalność IGMP reguluje ustawa o izbach gospodarczych z 30 kwietnia 1989 roku. IGMP uważnie śledzi bieżącą sytuację dotyczącą funkcjonowania gospodarki. Ponadto, jako organ uprawniony do opiniowania projektów rozwiązań reaguje na rozstrzygnięcia niekorzystne dla systemu ochrony zdrowia. Izba uczestniczy w przygotowaniu i ocenie wdrażania aktów prawnych a także dba o zapewnienie właściwych warunków finansowania zakładów opieki zdrowotnej.

W czerwcu 2008 roku, na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej Medycyna Polska, powołano do życia Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska. Powstanie Nefron jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom nefrologicznym, ustalenia standardów świadczeń medycznych oraz właściwego poziomu ich finansowania.

W 2008 roku Nefron zweryfikował spójność pomiędzy opisem procedur i wymogami nałożonymi na świadczeniodawców, a poziomem finansowania wskazanych usług medycznych. Wynikiem prac Nefron są dwa projekty – „Opis” i „Algorytm” – oba zostały przekazane Krajowemu Konsultantowi w Dziedzinie Nefrologii.

Od marca 2009 roku Nefron SNIGMP prowadził rozmowy z NFZ w sprawie ustalenia standardów i kosztów hemodializoterapii. Wspólny zespół negocjacyjny świadczeniodawcy i płatnika to absolutny precedens w historii polskiej służby zdrowia. W trakcie negocjacji z NFZ Nefron reprezentował stanowisko wszystkich stacji dializ, a nie tylko podmiotów zrzeszonych w Izbie. Dążył do wypracowania rozwiązań korzystnych dla pacjenta, z finansowaniem opartym na rachunku ekonomicznym, pokrywającym rzeczywiste koszty zabiegu. Od co najmniej dekady NFZ refunduje dializoterapię wg zaniżonych stawek, na co Nefron nie wyraża zgody. Nefron brał udział w rozmowach dotyczących ustalenia opisu procedury dializy. To na skutek wielokrotnych wezwań Izby, NFZ przeprowadził ankietę kosztową dotyczącą wyceny zabiegu.
Przy Sekcji działa Komitet Naukowy złożony z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju.
Od momentu powstania Sekcja Nefrologiczna zrzesza zarówno publiczne jak i niepubliczne podmioty działające w obszarze usług nefrologicznych. Członkiem Nefron może zostać każdy organizator sektora zdrowia działający w zakresie nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Obecnie w Nefron zrzeszeni są operaturzy 160 stacji dializ na terenie całego kraju.