Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie nefrologii

woj. dolnośląskie
prof. dr hab. n . med. Magdalena Krajewska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 71 733 25 00, 71 733 25 05

woj. kujawsko-pomorskie
prof. dr hab. med. Jacek Manitius
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax: 52 585 40 30
e-mail: nerka@nerka.cpro.pl

woj. lubelskie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska,
Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin
tel. 81 537 47 37, tel./fax: 81 537 46 97
e-mail: wtzaluska2@poczta.onet.pl

• woj. lubuskie
dr hab. n. med. Ilona Idasiak-Piechocka
UMP im. K. Marcinkowskiego
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 867 19 61 lub 61 869 13 25, fax: 61 869 16 88

• woj. łódzkie
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
92-213 Łódź
ul. Pomorska 251
tel. 42 201 44 00 lub 42 201 44 02 fax: 42 201 44 01
e-mail: nefro@wp.pl

• woj. małopolskie
prof. dr hab. med. Marek Kuźniewski
Katedra i Klinika Nefrologii CM UJ
31-501 Kraków
ul. Kopernika 15
tel. 12 424 78 92 fax: 12 424 71 49
e-mail: marek.kuzniewski@uj.edu.pl

• woj. mazowieckie
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Instytut Transplantologii
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
tel. 22 502 12 32, fax: 22 502 21 26
e-mail: mdurlik@wum.edu.pl

woj. opolskie
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel./fax. 42 639 37 50
e-mail: nefrologia@skwam.lodz.pl

• woj. podkarpackie
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113
90- 549 Łódź
tel./fax: 42 639 37 50
e-mail: nefrologia@skwam.lodz.pl

• woj. podlaskie
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok
tel. 85 740 94 58; faks 85 743 45 86
e-mail: bnaumnik@poczta.onet.pl

• woj. pomorskie
prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel. 58 349 25 50

• woj. śląskie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel. sek. 32 259 14 01, 32 225 26 95 fax. 32 255 37 26
e-mail:awiecek@sum.edu.pl

• woj. świętokrzyskie
lek. med. Grzegorz Gwóźdź
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 KIELCE
tel. 41 36 71 223,237
fax: 41 36 71 223
e-mail: grzegorz.gwozdz@fmc-ag.com

• woj. warmińsko-mazurskie
dr n. med. Beata Januszko-Giergielewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Żołnierska 18
10-560 Olsztyn
tel.89 670 91 46, fax:89 670 91 45
e- mail.: beatagiergielewicz@gmail.com

woj. wielkopolskie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko
Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 13 41 lub 61 869 14 84

• woj. zachodniopomorskie
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SPSK Nr 2
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. (91) 466 11 96
fax (91) 466 11 96
e-mail: kazcie@pum.edu.pl